ระบบสุขาภิบาล และระบบป้องกันอัคคีภัย
ระบบสุขาภิบาล

บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำของผู้ออกแบบและติดตั้งระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัยที่มีคุณภาพสูง โดยงานที่บริษัทให้บริการเป็นดังนี้

  • Domestic Water Distribution System
  • Hot Water Generation and Distribution Systems
  • Steam Generation and Distribution Systems
  • Gas System
  • Drainage System
  • Utility Piping System
  • Waste Water Treatment System
  • Swimming Pool