ติดตั้งระบบไฟฟ้า
บริษัทให้บริการด้านระบบไฟฟ้าอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าย่อย รวมถึงส่วนควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร.
โดยบริการของบริษัทครอบคลุมงานระบบต่าง ๆ :

  • Power Substation
  • Medium & Low Voltage Distribution Systems
  • Emergency Power Generation and Distribution Systems
  • Indoor / Outdoor Lighting Systems
  • Uninterruptible Power Supply System
  • Lightning Protection and Grounding Systems
  • Security System
  • Public Address System
  • Energy Management System