บริษัท ไทยโอลิฟินด์ จำกัด สถานีควบคุมการจ่ายแก๊ส NGV รังสิต การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย สถานีควบคุมแก๊ส BLOCK VALVE #12 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย สถานีควบคุมแก๊ส BLOCK VALVE #12 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด จ. ระยอง โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด จ. ระยอง คลังจ่ายน้ำมัน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย THAPP LINE ปทุมธานี สถานีควบคุมการจ่ายแก๊ส NGV รังสิต การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด จ. ระยองโรงงาน ETERNAL RASIN จำกัด จ.สมุทรปราการคลังจ่ายน้ำมัน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย THAPP LINE ปทุมธานี โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด จ. ระยอง โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด จ. ระยอง โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด จ. ระยอง

Petroleum Projects

  1 THAI OLEFINS Co. Ltd.
  2 Gas control VALVE BLOCK Station # 12 PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND.
  3 NGV gas supply control station, Rangsit PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND.
  4 Gas separation plant Map Ta Phut, Rayong
  5 ETERNAL RASIN Co.Ltd. Samut prakan.
  6 Fuel stock THAPPLINE Co.,Ltd.


(1 )THAI OLEFINS Co. Ltd.
Owner THAI OLEFINS Co. Ltd.
Location Rayong
Area 42,300
Scope of works Construction and architecture.
Installation of electrical systems.
THAI  OLEFINS Co. Ltd.

THAI OLEFINS Co. Ltd.

(2) Gas control VALVE BLOCK Station # 12 PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND.
Owner PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND.
Location Rayong industrial estate
Area 246,400 SQ.M.
Scope of works Construction and architecture.
Installation of electrical systems.


Gas control VALVE BLOCK Station # 12 PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND.

Gas control VALVE BLOCK Station # 12 PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND.


(3) GNGV gas supply control station, Rangsit PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND.
Owner NGV gas supply control station, Rangsit PETROLEUM AUTHORITY OF THAILAND.
Location Rangsit.
Area 646,400 SQ.M.
Scope of works Construction and architecture.
Installation of electrical systems.

Gas separation plant Map Ta Phut, Rayong

Gas separation plant Map Ta Phut, Rayong

(4)Gas separation plant Map Ta Phut, Rayong.
Owner Plant Map Ta Phut.
Location Rayong.
Area 546,400 SQ.M
Scope of works Construction and architecture.
Installation of Electrical systems.

ETERNAL RASIN Co.Ltd. Samut prakan.

ETERNAL RASIN Co.Ltd. Samut prakan.

(5 )ETERNAL RASIN Co.Ltd. Samut prakan.
Owner ETERNAL RASIN Co.Ltd
Location Samut Prakan.
Area 146,400 SQ.M
Scope of worksConstruction and Architecture.
Installation of Electrical systems.

ETERNAL RASIN Co.Ltd. Samut prakan.

ETERNAL RASIN Co.Ltd. Samut prakan.

(6) Fuel stock THAPPLINE Co.,Ltd.
Owner THAPPLINE Co.,Ltd.
Location Pathumthani
Area 546,400 SQ.M
Scope of works Installation of Electrical systems.

Fuel stock THAPPLINE Co.,Ltd.

Fuel stock THAPPLINE Co.,Ltd.