บริษัท ไทยโอลิฟินด์ จำกัด สถานีควบคุมการจ่ายแก๊ส NGV รังสิต การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย  สถานีควบคุมแก๊ส BLOCK VALVE #12 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย  สถานีควบคุมแก๊ส BLOCK VALVE #12 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด จ. ระยอง โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด จ. ระยอง คลังจ่ายน้ำมัน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย THAPP LINE ปทุมธานี สถานีควบคุมการจ่ายแก๊ส NGV รังสิต การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด จ. ระยองโรงงาน ETERNAL RASIN จำกัด จ.สมุทรปราการคลังจ่ายน้ำมัน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย THAPP LINE ปทุมธานี โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด จ. ระยอง โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด จ. ระยอง โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด จ. ระยอง

โครงการปิโตรเลียม


บริษัท ไทยโอลิฟินด์ จำกัด
เจ้าของ บริษัท ไทยโอลิฟินด์ จำกัด
ที่ตั้ง ระยอง
พื้นที่ 42,300
ลักษณะ งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม.
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

บริษัท ไทยโอลิฟินด์ จำกัด

บริษัท ไทยโอลิฟินด์ จำกัด

สถานีควบคุมแก๊ส BLOCK VALVE #12 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
เจ้าของ สถานีควบคุมแก๊ส BLOCK VALVE #12 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง นิคมอุตสหกรรม ระยอง
พื้นที่ 246,400 SQ.M.
ลักษณะ งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม.
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

สถานีควบคุมแก๊ส BLOCK VALVE #12 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

สถานีควบคุมแก๊ส BLOCK VALVE #12 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย


โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด จ. ระยอง
เจ้าของ โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด
ที่ตั้ง จ. ระยอง
พื้นที่ 646,400 SQ.M.
ลักษณะ งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม.
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด จ. ระยอง

โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด จ. ระยอง

โรงงาน ETERNAL RASIN จำกัด จ.สมุทรปราการ
เจ้าของ ETERNAL RASIN จำกัด
ที่ตั้ง จ.สมุทรปราการ
พื้นที่ 546,400 SQ.M
ลักษณะ งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม.
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

โรงงาน ETERNAL RASIN จำกัด จ.สมุทรปราการ

โรงงาน ETERNAL RASIN จำกัด จ.สมุทรปราการ

สถานีควบคุมการจ่ายแก๊ส NGV รังสิต การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย
เจ้าของ การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง ปทุมธานี
พื้นที่ 146,400 SQ.M
ลักษณะ งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม.
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

สถานีควบคุมการจ่ายแก๊ส NGV รังสิต การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย

สถานีควบคุมการจ่ายแก๊ส NGV รังสิต การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย

คลังจ่ายน้ำมัน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย THAPP LINE ปทุมธานี
เจ้าของ ท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย จำกัด
ที่ตั้ง ปทุมธานี
พื้นที่ 546,400 SQ.M
ลักษณะ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

คลังจ่ายน้ำมัน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย THAPP LINE ปทุมธานี

คลังจ่ายน้ำมัน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย THAPP LINE ปทุมธานี