โครงการอาคารบ้านพัก….more

  1 คุณขจรเกียรติ จินดาวรานนท์
  2 อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยริมแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
  3 อาคารสำนักงาน บริษัท โพลีเทคโนโลยี่ จำกัด
  4 อาคารที่พักอาศัย คุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
  5 อาคารที่พักอาศัย คุณวีระพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ
  6 อาคารที่พักอาศัย Mr.Kang Dang

โครงการโรงงานอุตสาหกรรม…more

  1 โรงงาน ซูซูกิ มอเตอร์จำกัด
  2 โรงงาน ไทยฟิล์ม อุตสาหกรรม จำกัด ระยอง
  3 โรงงาน ธนบุรี ประกอบรถยนต์ จำกัด ฉะเชิงเทรา
  4 โรงงาน สยามเส้นใยประดิษฐ์ จำกัด ปทุมธานี
  5 โรงงาน พ. กิจศิริเฟอร์นิชชิ่ง จำกัด ปทุมธานี
  6 โรงงานผลิตเตาแก๊ส UD อุตสาหกรรม จำกัด

โครงการมหาวิทยาลัย…more

  1 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  2 สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
  3 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

Petroleum project.more

  1 บริษัท ไทยโอลิฟินด์ จำกัด
  2 สถานีควบคุมแก๊ส BLOCK VALVE #12 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
  3 สถานีควบคุมการจ่ายแก๊ส NGV รังสิต การปิโตเลียมแห่งประเทศไทย
  4 โรงแยกแก๊ส มาบตาพุด จ. ระยอง
  5 โรงงาน ETERNAL RASIN จำกัด จ.สมุทรปราการ
  6 คลังจ่ายน้ำมัน บริษัท ท่อส่งปิโตรเลี่ยมไทย THAPP LINE ปทุมธานี

โครงการสถานีไฟฟ้า…more

  1 69 KV เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
  2 69 KV สถานีไฟฟ้าย่อย นิคมอุตสาหกรรม บางกะดี ปทุมธานี
  3 115 KV สถานีไฟฟ้าย่อย อำเภอ บางเลน นครปฐม
  4 115 KV โรงกรองน้ำประปา การประปาภูมิภาค นครราชสีมา
  5 115 KV ระบบจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ
  6 22 KV ระบบจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่

โครงการต่างประเทศ…more

  1 ณ.ประเทศกาตาร์