ประวัติบริษัท

home

ไม่ว่าจะเดินทางไกลเท่าใด ต้องเริ่มที่ก้าวแรกเสมอ ” ถ้านับย้อนหลังไป ประมาณ 20 ปี นั่นคือจุดเริ่มต้นของช่างเทคนิค และ วิศวกรคนไทยกลุ่มหนึ่งที่มีประสบการณ์การทำงาน ด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า…

more


สาส์นจากประธานบริษัท

Boss1

จากผลงานเกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้า ในอาคาร บ้านพักอาศัย สถาบันการศึกษาหรืออาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาผมมีความเชื่อมั่นว่าทางบริษัทไพศาสตร์มีความสามารถและประสบการร์ด้านงานออกแบบติดตั้งและตรวจสอบงานเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ในขณะเดียวกัน…

more


รางวัล

รางวัล

บริษัท ไพศาสตร์ จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานในการผลิตสินค้าคุณภาพ รวมถึงการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ จากมาตรฐานทั้งหมด ส่งผลให้บริษัทมีความมั่นใจยิ่งขึ้น และพร้อมแล้วที่จะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง…

more


Scope of work


“System Engineering Leader, standard installation, customer’s impression on services, and development of the work to international stage”

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมางานไฟฟ้าทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา และรับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชน และภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractor) ซึ่งงานจากการรับเหมาโดยตรงและรับเหมาช่วงนั้นอาจจะมาจากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า…

more