โครงการสถานีไฟฟ้า

 69 KV เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เจ้าของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ที่ตั้ง จ.อุตรดิตถ์
พื้นที่ 146,400 SQ.M
ลักษณะงานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

69 KV เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

69 KV เขื่อนสิริกิติ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


69 KV สถานีไฟฟ้าย่อย นิคมอุตสาหกรรม บางกะดี ปทุมธานี
เจ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ตั้ง ปทุมธานี
พื้นที่ 346,400 SQ.M
ลักษณะ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

69 KV สถานีไฟฟ้าย่อย นิคมอุตสาหกรรม บางกะดี ปทุมธานี

69 KV สถานีไฟฟ้าย่อย นิคมอุตสาหกรรม บางกะดี ปทุมธานี


115 KV สถานีไฟฟ้าย่อย อำเภอ บางเลน นครปฐม
เจ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ที่ตั้ง นครปฐม
พื้นที่ 56,400 SQ.M
ลักษณะ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

115 KV สถานีไฟฟ้าย่อย อำเภอ บางเลน นครปฐม

115 KV สถานีไฟฟ้าย่อย อำเภอ บางเลน นครปฐม


115 KV โรงกรองน้ำประปา การประปาภูมิภาค นครราชสีมา
เจ้าของ การประปาภูมิภาค
ที่ตั้ง นครราชสีมา
พื้นที่ 246,400 SQ.M
ลักษณะ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

115 KV โรงกรองน้ำประปา การประปาภูมิภาค นครราชสีมา

115 KV โรงกรองน้ำประปา การประปาภูมิภาคนครราชสีมา


 115 KV ระบบจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ
เจ้าของ การไฟฟ้านครหลวง
ที่ตั้ง เขตราษฎร์บูรณะ
พื้นที่ 56,400 SQ.M
ลักษณะ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

115 KV ระบบจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ

115 KV ระบบจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง เขตราษฎร์บูรณะ 22 KV ระบบจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่
เจ้าของ การไฟฟ้านครหลวง
ที่ตั้ง เขตบางใหญ่
พื้นที่ 98,400 SQ.M
ลักษณะ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

22 KV ระบบจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่

22 KV ระบบจำหน่าย การไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่