โครงการโรงงานอุตสาหกรรม

โรงงาน พ. กิจศิริเฟอร์นิชชิ่ง จำกัด ปทุมธานี โรงงาน สยามเส้นใยประดิษฐ์ จำกัด ปทุมธานีโรงงาน สยามเส้นใยประดิษฐ์ จำกัด ปทุมธานีโรงงาน สยามเส้นใยประดิษฐ์ จำกัด ปทุมธานีโรงงาน ซูซูกิ มอเตอร์จำกัด โรงงาน ซูซูกิ มอเตอร์จำกัด โรงงาน ไทยฟิล์ม อุตสาหกรรม จำกัด ระยอง โรงงาน ไทยฟิล์ม อุตสาหกรรม จำกัด ระยอง  โรงงาน ธนบุรี ประกอบรถยนต์ จำกัด ฉะเชิงเทรา  โรงงาน ธนบุรี ประกอบรถยนต์ จำกัด ฉะเชิงเทรา โรงงานผลิตเตาแก๊ส UD อุตสาหกรรม จำกัดโรงงานผลิตเตาแก๊ส UD อุตสาหกรรม จำกัด

โรงงาน ซูซูกิ มอเตอร์จำกัด
เจ้าของ โรงงาน ซูซูกิ มอเตอร์จำกัด
ที่ตั้ง ปทุมธานี
พื้นที่ 12,300
ลักษณะ งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม.
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.
โรงงาน ซูซูกิ มอเตอร์จำกัด

โรงงาน ซูซูกิ มอเตอร์จำกัด


โรงงาน ไทยฟิล์ม อุตสาหกรรม จำกัด ระยอง
เจ้าของ โรงงาน ไทยฟิล์ม อุตสาหกรรม จำกัด ระยอง
ที่ตั้ง นิคมอุตสหกรรม ระยอง
พื้นที่ 246,400 SQ.M.
ลักษณะ งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม.
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

โรงงาน ไทยฟิล์ม อุตสาหกรรม จำกัด ระยอง

โรงงาน ไทยฟิล์ม อุตสาหกรรม จำกัด ระยองโรงงาน ธนบุรี ประกอบรถยนต์ จำกัด ฉะเชิงเทรา
เจ้าของ ธนบุรี ประกอบรถยนต์ จำกัด
ที่ตั้ง ฉะเชิงเทรา
พื้นที่ 246,400 SQ.M.
ลักษณะ งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม.
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

โรงงาน ธนบุรี ประกอบรถยนต์ จำกัด ฉะเชิงเทรา

โรงงานโรงงาน ธนบุรี ประกอบรถยนต์ จำกัด ฉะเชิงเทรา


โรงงาน สยามเส้นใยประดิษฐ์ จำกัด ปทุมธานี
เจ้าของ สยามเส้นใยประดิษฐ์ จำกัด
ที่ตั้ง นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
พื้นที่ 346,400 SQ.M
ลักษณะ งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม.
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

โรงงาน สยามเส้นใยประดิษฐ์ จำกัด ปทุมธานี

โรงงาน สยามเส้นใยประดิษฐ์ จำกัด ปทุมธานี


โรงงาน พ. กิจศิริเฟอร์นิชชิ่ง จำกัด ปทุมธานี
เจ้าของ พ. กิจศิริเฟอร์นิชชิ่ง จำกัด
ที่ตั้ง นิคมอุตสหกรรมปทุมธานี
พื้นที่ 146,400 SQ.M
ลักษณะ งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม.
งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

โรงงาน สยามเส้นใยประดิษฐ์ จำกัด ปทุมธานี

งาน สยามเส้นใยประดิษฐ์ จำกัด ปทุมธานี


โรงงานผลิตเตาแก๊ส UD อุตสาหกรรม จำกัด
เจ้าของ UD อุตสาหกรรม จำกัด
ที่ตั้ง ปทุมธานี
พื้นที่ 546,400 SQ.M
ลักษณะ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

โรงงานผลิตเตาแก๊ส UD อุตสาหกรรม จำกัด

โรงงานผลิตเตาแก๊ส UD อุตสาหกรรม จำกัด