อาคารที่พักอาศัย คุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลอาคารที่พักอาศัย คุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลอาคารสำนักงาน บริษัท โพลีเทคโนโลยี่ จำกัดอาคารสำนักงาน บริษัท โพลีเทคโนโลยี่ จำกัดอาคารสำนักงาน บริษัท ไทยริมแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัดอาคารที่พักอาศัย Mr.Kang Dangอาคารที่พักอาศัย Mr.Kang Dangคุณขจรเกียรติ จินดาวรานนท์คุณขจรเกียรติ จินดาวรานนท์คุณขจรเกียรติ จินดาวรานนท์อาคารที่พักอาศัย คุณวีระพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจอาคารที่พักอาศัย คุณวีระพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ

Residential building

 (1 ) khun Khachonkiat Chindawaranon
Owner  khun Khachonkiat Chindawaranon
Location Bangkok
Area 187, 912 SQ.M
Scope of works  Installation of electrical systems..

khun Khachonkiat Chindawaranon

khun Khachonkiat Chindawaranon


 (2) Thairim Co.,LTD.
OwnerThairim Co.,LTD.
Location Pathumthani
Area 546,400 SQ.M
Scope of works Installation of electrical systems…

Thairim Co.,LTD.

Thairim Co.,LTD.


 (3 ) Pho li Technology Co.,LTD.
Owner  Pho li Technology Co.,LTD.
Location Pathumthani
Area 146,400 SQ.M
Scope of works Installation of electrical systems…

Pho li Technology Co.,LTD.

Pho li Technology Co.,LTD.


 (4) khun Chaisit Wiriyamettakun
Owner khun Chaisit Wiriyamettakun
Location Pathumthani
Area 246,400 SQ.M
Scope of worksInstallation of electrical systems…

khun Chaisit Wiriyamettakun

khun Chaisit Wiriyamettakun


 (5) khun Wiraphong Phithakphaibunkit
Owner  khun Wiraphong Phithakphaibunkit
LocationPhathumthani
Area 46,400 SQ.M
Scope of works Installation of electrical systems.

khun Wiraphong Phithakphaibunkit

khun Wiraphong Phithakphaibunkit


 (6) Mr.Kang Dang
Owner Mr.Kang Dang
Location Bangkok
Area 246,400 SQ.M
Scope of works Installation of electrical systems.

Mr.Kang Dang

Mr.Kang Dang