อาคารที่พักอาศัย คุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลอาคารที่พักอาศัย คุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุลอาคารสำนักงาน บริษัท โพลีเทคโนโลยี่ จำกัดอาคารสำนักงาน บริษัท โพลีเทคโนโลยี่ จำกัดอาคารสำนักงาน บริษัท ไทยริมแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัดอาคารที่พักอาศัย Mr.Kang Dangอาคารที่พักอาศัย Mr.Kang Dangคุณขจรเกียรติ จินดาวรานนท์คุณขจรเกียรติ จินดาวรานนท์คุณขจรเกียรติ จินดาวรานนท์อาคารที่พักอาศัย คุณวีระพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจอาคารที่พักอาศัย คุณวีระพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ

โครงการอาคารบ้านพัก

 คุณขจรเกียรติ จินดาวรานนท์
เจ้าของ คุณขจรเกียรติ จินดาวรานนท์
ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 187, 912 SQ.M
ลักษณะ  งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

คุณขจรเกียรติ จินดาวรานนท์

คุณขจรเกียรติ จินดาวรานนท์


 อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยริมแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เจ้าของ บริษัท ไทยริมแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
ที่ตั้ง ปทุมธานี
พื้นที่ 546,400 SQ.M
ลักษณะ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยริมแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด

อาคารสำนักงาน บริษัท ไทยริมแอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด


 อาคารสำนักงาน บริษัท โพลีเทคโนโลยี่ จำกัด
เจ้าของ บริษัท โพลีเทคโนโลยี่ จำกัด
ที่ตั้ง ปทุมธานี
พื้นที่ 146,400 SQ.M
ลักษณะงานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

อาคารสำนักงาน บริษัท โพลีเทคโนโลยี่ จำกัด

อาคารสำนักงาน บริษัท โพลีเทคโนโลยี่ จำกัด


อาคารที่พักอาศัย คุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
เจ้าของ คุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล
ที่ตั้ง ปทุมธานี
พื้นที่ 246,400 SQ.M
ลักษณะ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

อาคารที่พักอาศัย คุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล

อาคารที่พักอาศัย คุณชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล


อาคารที่พักอาศัย คุณวีระพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ
เจ้าของ คุณวีระพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ
ที่ตั้ง ปทุมธานี
พื้นที่ 46,400 SQ.M
ลักษณะ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

อาคารที่พักอาศัย คุณวีระพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ

อาคารที่พักอาศัย คุณวีระพงษ์ พิทักษ์ไพบูลย์กิจ


  อาคารที่พักอาศัย Mr.Kang Dang
เจ้าของ Mr.Kang Dang
ที่ตั้ง กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 246,400 SQ.M
ลักษณะ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า.

อาคารที่พักอาศัย Mr.Kang Dang

อาคารที่พักอาศัย Mr.Kang Dang